Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Økodyr-databasen gir oversikt over hvilke dyrearter og raser det er tilgjengelig økologisk dyremateriale av, og hvor dette kan bestilles fra. Hensikten med databasen er å sikre at økologisk dyremateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig.

Dette er en ny database, og det er frivillig for virksomheter som selger økologisk formeringsmateriale å legge inn informasjon. Det er virksomhetene selv som oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.

Økologiske virksomheter skal ifølge det nye regelverk først søke etter tilgjengelige økologiske dyr i Økodatabasen før det søkes om tillatelse til å benytte ikke-økologiske dyr. Dette innebærer å gjøre et oppslag etter rett art og rase, noe som gir tilgang til lenken til kvitteringssiden. Denne kvitteringen kan bestilles på e-post og legges ved en søknad til Mattilsynet.