Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om Økodatabasen: dyr

Økologiske husdyrbesetninger har behov for å fornye dyrematerialet i besetningen ved innkjøp av dyr. Når det er mangel på tilgang på økologiske livdyr må det søkes om tillatelse før innkjøp av ikke-økologiske hunndyr og hanndyr for avl innenfor de begrensingene som gjelder. Søknadsskjema er på Debio.no.

En forutsetning for å få tillatelse er at du først har sjekket om økologiske dyr er tilgjengelig i denne økodyr-databasen. Økodyr-databasen gir oversikt over hvilke dyrearter og raser det er tilgjengelig økologisk dyremateriale av, og hvor dette kan bestilles fra. Hensikten med databasen er å sikre at økologisk dyremateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig. Dette er en ny database, og det er frivillig for virksomheter som selger økologisk formeringsmateriale å legge inn informasjon. Det er virksomhetene selv som oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.

Alle ikke-økologiske dyr som innføres til en økologisk besetning, må gjennomgå en karensperiode før dyret eller produkter fra dyret kan omsettes som økologisk. Du må avklare forholdene rundt innkjøp av ikke-økologiske dyr i beskrivelsen av driften.